Direction and creation in ICT

for business results!

"Sound test practices will

prevent future failures."

Laat uw testproces op rolletjes lopen

Inrichten testproces

 • Testen laten aansluiten bij applicatie-ontwikkeling?

 • Administreren testbevindingen efficiënter inregelen?

 • Uw medewerkers willen meer weten over testen?

 

Dat kunnen wij voor u (in)regelen!

 

Inrichten testproces

U heeft een testproces en wilt daar mee verder? Heeft u onderdelen in uw testproces die in aanmerking komen voor verbetering? Zoals de testorganisatie, de testtechnieken, de bemensing of de ondersteunende middelen? Deze vragen komen vaak voor bij het inrichten van het testproces.

Aanpak inrichten testproces

Voor het op het gewenste ambitieniveau inrichten van het testproces maakt Bijou gebruik van een tweetal bekende methoden:

 • Het hanteren van de Test Management approach TMap® als aanpak van het testproces is een goede keuze.
 • Speciaal voor het inrichten en verbeteren van testzaken geeft het Test Process Improvement model, TPI, een stevige leidraad.

Opmerking: Genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke organisaties.

Testen, systeemontwikkeling en beheer

Bijou gebruikt het bekende V-model als kapstok voor het afstemmen van het testproces in relatie tot systeemontwikkeling. Voorts zal een testaanpak nauw met uw ontwikkelmethode (DSDM, RUP of Agile) of met uw beheerproces (BISL, ASL of ITIL) geintegreerd moeten zijn. Pas dan levert het echt meerwaarde.

Testbevindingen beheren met JIRA

Een gevolg van testen is dat veel, zo niet heel veel bevindingen geconstateerd worden. Het gros van die punten zal opgelost en hertest moeten. Daarnaast komen er - hoe goed het voortraject ook is uitgevoerd - altijd nieuwe eisen en extra wensen bij.
Om grip te houden al deze bevindingen en wijzigingen is efficiënt beheer noodzaak. Bijou heeft al meerdere keren met goed gevolg gebruik gemaakt van het issue tracking tool JIRA. JIRA kan ook ingezet worden voor het plannen van Scrum en KANBAN trajecten.

Wilt u meer weten over het inrichten van JIRA, neem dan Contact met ons op.

Training gestructureerd testen

We geven regelmatig op de praktijk gerichte testtrainingen. De cursisten krijgen naast inzicht in de gestructureerde manier van testen ook veel praktijkcases voorgeschoteld.
In de training komen organisatorische aspecten aan bod, het registreren van testbevindingen en het geven van testadviezen. Deelnemers krijgen een bredere kijk op het organiseren en uitvoeren van testtrajecten.

Resultaat

Een goed ingeregeld testproces geeft inzicht in de voortgang. Testers weten waarom ze wat hoe moeten testen. Bevindingen worden efficiënt afgehandeld. Een geolied lopend testproces levert bovendien een onderbouwd advies op. Met dit advies neemt u de de juiste Go/No go beslissing. De nieuwe applicatie kan in productie.

Op rolletjes

Wilt u ook uw testprocessen op rolletjes laten lopen en snel inzicht krijgen in de kwaliteit van de opgeleverde systemen, neem dan Contact met ons op.

 

Taken van de Testadviseur / Testcoach

De taken zijn:

 • Stelt vast welk volwassenheidsniveau het testproces nodig heeft in uw organisatie
 • Beschrijft en implementeert het testproces
 • Documenteert het testproces, templates en procedures
 • Regelt testbevindingen beheer en ondersteunende tools in
 • Traint en coacht medewerkers in hanteren van testaanpak en testtechnieken.
 • Ondersteunt uw medewerkers bij hun dagelijkse testactiviteiten
 

Gerelateerde opdrachten inrichten testproces en testtrainingen

Heeft u advies en ondersteuning nodig op bij het vormgeven van de testtrajecten en acceptatietesten binnen uw organisatie? Neem Contact op.

Informeer ook naar onze testtrainingen.

Om een indruk te krijgen staan hieronder de door Bijou uitgevoerde werkzaamheden rond inrichten testprocessen en opleiden medewerkers in gestructureerd testen.

 

Inregelen issue tracking tool JIRA bij Delta Lloyd

Inregelen issue tracking tool JIRA bij Delta Lloyd

Ter ondersteuning van de processen voor change en releasemanagement is het issue tracking tool JIRA ingeregeld. Voor het administreren van bevindingen afkomstig uit diverse testtrajecten is een speciale workflow ingericht. Daarbij zijn medewerkers opgeleid in het gebruik van JIRA, is de uitrol begeleid en zijn de toekomstige JIRA beheerders gecoacht.

 

Voordelen voor de Delta Lloyd Groep zijn een uniforme werkwijze en een efficienter procesverloop van de ICT activiteiten.

Meer informatie over het issue tracking tool JIRA is te vinden op www.atlassian.com.

 

Inrichten testproces bij functioneel beheer bij Delta Lloyd

Inrichten acceptatietesten bij functioneel beheer Delta LloydDe afdeling functioneel beheer heeft als taak het verwerken van de vele wijzigingen in haar informatiesystemen. Voor het verder stroomlijnen van dit proces heeft zij besloten een geintegreerd change- en releasemanagement proces te introduceren. Binnen dit geheel is het proces acceptatietesten ingericht.

De medewerkers zijn wegwijs gemaakt in de fasering van het testproces, het toepassen van de risicotaxatie en teststrategie, het opstellen van het vrijgaveadvies en getraind in diverse testtechnieken. Daarnaast is via coaching-on- the-job ondersteuning gegeven aan twee complexe testtrajecten, waaronder het opzetten van de test voor het financiële systeem en het nieuwe financiële mid-office interface.

Functioneel beheer is nu beter in staat de impact van een wijzigingsverzoek te beoordelen en de juiste testaanpaak toe te passen. Voor de operationele afdelingen betekent dit een solide advies over hun ingediende wijzigingsverzoeken, een onderbouwd testadvies over de kwaliteit van de doorgevoerde wijziging en tenslotte minder incidenten in de productie-systemen.

 

Training gestructureerd testen bij energieleverancier NUON

Training gestructureerd testen bij energieleverancier NUON

De training geeft praktische handvatten voor het structureren van een testtraject. Als referentiekader is de Test Management Approach TMap® gehanteerd.

Enkele tientallen cursisten is wegwijs gemaakt in de fasering van een testtraject, de uit te voeren activiteiten en op te leveren testproducten. Voor een nieuwe of gewijzigde applicatie is het belangrijk in te schatten waar zich risico's voor de business kunnen voordoen. Op basis daarvan wordt de teststrategie vastgesteld. Daarin is aangeven wie in welke testsoorten welke aspecten test en beoordeelt. Voor het bepalen van de testgevallen is veel aandacht besteed aan testspecificatietechnieken.

Bij het objectief kunnen testen, is een onafhankelijke testomgeving essentieel. Daarvoor is ingegaan op het bekende OTAP-model. Tijdens de training komen ook organisatorische aspecten aan bod. Behandeld zijn onder andere het samenstellen van een testteam, het omgaan met bevindingen en het geven van testadviezen.

Naast de theorie van het testen is door de cursisten ook geoefend. Veel gebruikte testspecificatietechnieken zijn uitgebreid behandeld aan de hand van diverse oefencases.

Met deze training hebben de cursisten een bredere kijk gekregen op het organiseren en uitvoeren van testtrajecten. Ze zijn in staat het belang van een gestructureerde testaanpak voor de organisatie aan te geven. Naast het inzicht is ook hun praktische bagage stevig uitgebreid. Ze zijn daardoor nog beter in staat kwalitatieve tests op te zetten en uit te voeren.


Opmerking: Genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke organisaties.

 

Sound test practices will prevent future failures.

Stelt u een persoonlijke toelichting op prijs?

Bel 06 - 53 644 701.

Zoeken

Bel direct

06 - 53 644 701

www.bijouconsulting.com
Ga naar top