Direction and creation in ICT

for business results!

"Groen licht."

Groen licht

Testmanagement

 • Nu in productie gaan?

 • Welke risico's lopen we?

 • Is de nieuwe software gereed voor gebruik?

 • Welke issues staan nog open?

 

Testmanagement geeft duidelijkheid.

 

Naar productie

U heeft een nieuwe applicatie die binnenkort naar productie moet. Weet u zeker dat het werkt? Testmanagement geeft hierop antwoord.

Onderbouwd advies

Een goed gevoel alleen is niet genoeg. Beperk het afbreukrisico. Voorkom imagoschade. Als u precies wilt weten of de applicatie correct werkt, dan heeft u een onderbouwd advies nodig.

Testmanagement

Testmanagement geeft sturing en inhoud aan het testtraject. Leidt het in de juiste richting. Testmanagement geeft onderbouwing aan een verantwoord “Go / No go” besluit. Pas als alles correct werkt en in orde is, geven we groen licht.

Testaanpak

Elk testtraject pakken wij aan met een weloverwogen teststrategie en testaanpak, geheel afgestemd op uw specifieke situatie. Een testaanpak die rekening houdt met kosten en baten, maar vooral met risico’s en kwaliteit.

Diverse testtrajecten

U kunt onze expertise inzetten voor omvangrijke testtrajecten, een programma van testprojecten als ook het releasematig testen tijdens onderhoud.

 • Wilt u weten wat gestructureerd testen voor uw organisatie kan betekenen?
 • Bent u geïnteresseerd in het wat en hoe van testmanagement?
 • U bent op zoek naar een stevige testmanager?

Neem dan Contact met ons op voor meer informatie.

 

Testmanager / Testcoördinator

Deze expert vertegenwoordigt het belang van de business èn de toekomstige gebruikers maar houdt tegelijkertijd ook het projectdoel nauwlettend in het oog. De taken zijn:

 • Focust primair op kwaliteit
 • Bepaalt afbreukrisico’s, teststrategie en testaanpak
 • Bekend met TMap en testmethodieken
 • Stelt testplan op en helpt testers bij opstellen van testgevallen
 • Plant en coördineert testuitvoering
 • Test zelf mee waar nodig
 • Bespreekt bevindingen met opdrachtgever en ICT-leverancier
 • Weet ook onder tijdsdruk de juiste (test)keuzes te maken
 • Adviseert over de vastgestelde kwaliteit
 • Staat stevig in zijn schoenen in het spanningsveld van deadlines en tegenstrijdige belangen
 

Uitgevoerde testmanagement opdrachten

Hieronder treft u enkele door Bijou Consulting uitgevoerde testmanagement opdrachten aan.

 

Organiseren acceptatietests bij Enexis

Enexis - Energie in goede banen

Verantwoordelijk voor het organiseren van de acceptatietest van de nieuwe geografische viewer. Deze viewer is een cruciaal hulpmiddel bij het oplossen van storingen en het beheren van het Gas- en Elektriciteitsnet. Meer dan 2000 medewerkers gaan deze viewer gebruiken in hun dagelijkse werk. Tijdens de voorbereiding en uitvoeringsfase is met tientallen medewerkers uit de verschillende disciplines de testgevallen opgesteld en de acceptatietest uitgevoerd.

Organiseren acceptatietests bij netbeheerder Enexis

 

 

Coördineren acceptatie projectadministratie bij Cordaid

Voor het ondersteunen van haar projecten in de ontwikkelingshulp is Cordaid overgegaan naar een nieuw administratief systeem gebaseerd op Exact Synergy.

De acceptatietest is door ons georganiseerd en uitgevoerd.

Coordineren acceptatie nieuwe projctadministratie bij Cordaid

Samen met medewerkers uit de verschillende afdelingen zijn de diverse functies, workflows, financiële interfaces, gegevensconversie en procesketens uitvoerig getest en geaccepteerd.

Tijdens de invoeringsfase hebben wij de eindgebruikers getraind in de aangepaste werkwijze en de bediening van de nieuwe applicatie.

Cordaid is nu in staat haar ontwikkelingshulp projecten in meer uniformere en efficiëntere manier uit te voeren. Het nieuwe platform biedt bovendien een verdere integratie en gegevensuitwisseling met haar wereldwijd opererende partnerorganisaties.

 

Testmanagement van meerdere projecten bij OHRA

Testmanagement van diverse projecten bij OHRABij de verzekeraar OHRA is bij de ICT afdeling de systeemtests van de diverse internet dialogen gecoördineerd. Een voorbeeld is de webapplicatie voor het aanvragen van een offerte of direct afsluiten van een auto schadeverzekering. Voor al deze testtrajecten zijn testplannen opgesteld en externe testers aangetrokken die zorgden voor de voorbereiding en uitvoering van de tests.

Voor het OHRA call center is de gebruikersacceptatietest voor een geïntegreerde applicatie georganiseerd en een performancetest uitgevoerd. Voor de verdere ondersteuning van het call center is de applicatie uitgebreid met het registreren van klantverzoeken en contactmomenten. Daarbij is gebruik gemaakt van het CRM systeem Epiphany. Ook hier is de testaanpak opgezet en de systeemtest uitgevoerd.

Voor de applicatie 'Mijn OHRA' is het testtraject uitgevoerd, inclusief het testen van de aangeleverde gegevens uit de back-office systemen. Met de applicatie 'Mijn Ohra' kunnen klanten hun polisgegevens raadplegen via internet.

De verschillende testtrajecten zijn allemaal op een gestructureerde manier uitgevoerd. Het is precies duidelijk wat de kwaliteit van elke geteste applicatie is op het moment dat deze in productie gaat voor gebruik. Voor OHRA als organisatie betekent dit dat medewerkers en klanten kunnen vertrouwen op goed werkende applicaties voor het afsluiten en inzien van hun verzekeringen.

 

Testmanager nodig?

Bel 06 - 53 644 701

Zoeken

Bel direct

06 - 53 644 701

www.bijouconsulting.com
Ga naar top