Direction and creation in ICT

for business results!

"Organiseren,

specificeren,

en controleren."

Samenwerken als team

Wat we doen

Bijou Consulting organiseert projecten, specificeert eisen en stelt de geleverde kwaliteit vast.

Bijou richt zich op drie disciplines:

Organiseren van projecten

 • Plannen, organiseren en coördineren van projecten
 • Leiding geven aan multidisciplinaire teams
 • Resultaatgericht aansturen van operationele (ICT) activiteiten
 • Inbedden van de verandering in uw organisatie
 • Begeleiden bij implementatie en invoering
 • Opzetten en geven van trainingen en opleidingen

Meer over deze discipline vindt u onder Projectmanagement.

Specificeren van eisen en wensen

 • Analyseren, inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen
 • Inventariseren en specificeren van eisen en wensen
 • Requirements development en requirements management
 • Informatie-analyse, datamodellering en functioneel ontwerp

Lees meer over onze aanpak en resultaten bij Business analyse.

Controleren van de geleverde kwaliteit

 • Inrichten en structureren testprocessen
 • Managen van diverse testtrajecten
 • Regelen van organisatiebrede acceptatie
 • Adviseren over de gemeten kwaliteit
 • Trainen, coachen en begeleiden testers

Onder Inrichten testproces leest u meer over het inrichten van testprocessen en het geven van testtrainingen.

Bij Testmanagement treft u onze visie op testen en de door ons uitgevoerde testtrajecten aan.

Samenvattend

Met deze disciplines ondersteunen wij u zowel bij deelprojecten als ook bij volledige trajecten. Van begin tot eind. Met het door u gewenste resultaat.

Zoeken

Bel direct

06 - 53 644 701

www.bijouconsulting.com
Ga naar top